BÖLÜM HAKKINDA

Bölüm Hakkında

İş ve uğraşı terapisi, sağlığı iyileştirmek ve sürdürmek, patolojiyi düzeltmek ve azaltmak amacıyla kişinin belirlenen aktivite ve görevlerde performansını düzeltme, güçlendirme ve arttırmaya; adaptasyon ve üretkenlik için gerekli olan beceri ve fonksiyonları öğrenmeye katılımını sağlayan bir bilim ve sanattır. Temel ilkesi kişinin üretken bir yaşam için önemli olan görev ve rolleri yaşam boyunca kendisi ve çevresi açısından hoşnutlukla yerine getirebilme kapasitesini sağlamaktır. İş ve uğraşı terapisinin amacı; bir hastalık, kaza veya deformiteden sonra geride kalan kapasiteleri geliştirerek hastanın bağımsız bir yaşam için maksimum seviyeye ulaşmasına yardım etmektir. Bu programda alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip iş-uğraşı terapisi uygulayacak sağlık teknikerlerinin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Programda iş ve uğraşı terapisinin temelini oluşturan teorik bilgiler dışında daha çok klinik ortamlarda hasta tedavilerinde kullanılmak üzere pratik bilgiler de aktarılacaktır.

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme "Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği" esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, portfolyo, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %30 ile %70 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için teorik derslerde %70, pratik derslerde ise %80 devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Yüksekokulun ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır. Daha detaylı bilgi için, akts bilgi paketi sayfasını ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için, öğrencilerin 120 AKTS ders alması, stajlarında başarılı olması, 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olması ve programda önerilen tüm derslerden geçmesi gereklidir.

Sonraki Eğitim Olanakları
İlgili programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavından gerekli puanı almak şartıyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler. Ayrıca mezunlarımız için Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Lisans Programları da mevcuttur.

Mezunlar İçin İstihdam Olanakları
Bu programdan mezun olmuş öğrenciler; hastanelerde, okullarda, sağlık kliniklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, evde sağlık hizmeti veren kurumlarda, yenidoğan gelişim merkezlerinde çalışırlar.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors