Hakkımızda

Yüksekokul Hakkında

Tıbbi rehabilitasyon ülkemizde her geçen gün gelişen ve yaygınlaşan bir bilim dalıdır. Tüm üniversite hastanelerinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalları, tüm Devlet Eğitim hastanelerinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Şeflikleri ve hızla sayısı artan üniversite, devlet ve özel rehabilitasyon merkezleri geniş çapta rehabilitasyon çalışmaları yapmaktadır. Bunun dışında kalan ülkemiz genelindeki tüm hastanelerde çalışan fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları da rehabilitasyon çalışmalarına hızla ağırlık vermektedirler. Durum böyle olunca rehabilitasyon tıbbının en önemli ekip elamanlarından oluşan iş ve uğraşı terapisi uygulayacak sağlık teknikerlerine gereksinim kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Bu düşünceler ve gerçekler doğrultusunda, ülkemizde ilk defa 2002 yılında İş ve Uğraşı Terapisi Programı ile yüksekokulumuz kurulmuştur. Buradan yetişecek sağlık teknikerleri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı hekimlerin önderliğinde, ülkemizde sayıları yaklaşık 10 milyon olan özürlü vatandaşlarımız için çok önemli terapiler uygulayabilecekler ve bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bu vatandaşlarımızın topluma yeniden kazandırılabilmelerine katkıda bulunacaklardır. Okulumuz Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Baş Hekimliğine bağlı olarak hizmet veren İzmit Rehabilitasyon Merkezi (İREM) ile aynı binayı paylaştığından var olan tedavi öğrencilerimiz için birer uygulama laboratuarı olmakta ve öğrencilerimiz burada pratiklerini çok rahat bir şekilde öğretim elemanlarının gözetiminde yapabilmektedirler.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors