İç Denetim Raporları - Hizmet Standartları

Hizmet Envanteri Tablosu

İç Denetim Raporları - Hizmet Standartları

İç Denetim Raporları - Hizmet Standartları

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEK OKULU
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

 

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

İlk Kayıt

1- ÖSYS Sonuç Belgesi
2- Öğrenci Bilgi Formu ve Kayıt Dosyası
3- Diploma veya Mezuniyet Belgesi
4- Nüfus Cüzdanının aslı ile ön ve arka yüzünün fotokopisi.
5- 6 Adet Fotoğraf
6- Askerlik Belgesi
7- Öğrenci Katkı Payı ve Kayıt Ücret Dekontu.
8- Transkript ve ders içerikleri (Daha önceki yıllarda ÖSS ile herhangi bir
Yükseköğretim kurumuna yerleştirilmiş ya da mezun ise ve Dikey Geçiş için)

5 GÜN

2

Yatay Geçiş


1-Başvuru Formu ve Dilekçe
2-ÖSYM Belgesi
3-Not durum belgesi(Transkript)
4-Ders içerikleri
5-Öğretim planı
6- %10 Belgesi (II.öğretim için)
7- Disiplin Cezası almadığına dair belge.

30 GÜN

3

Çift Anadal Programı

 

1-Başvuru Form dilekçesi
2-Not durum belgesi

30 GÜN

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

4

Özel Öğrenci

Başka Üniversitelerden Ders Alımlarında:
1-Form Dilekçe
2-Alınmak istenen ders/lerin kredi ve içeriklerini gösterir onaylı belge ile haftalık
programı
Başka Üniversite Öğrencilerinin Fakültemizden Ders Alımlarında:

  1. Form dilekçe
  2. Öğrencinin, üniversitemizden ders alabileceğine ilişkin kendi Fakültesinden alacağı onaylı izin belgesi (Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı)

Ders alımının uygun görülmesi halinde ;
3- Katkı payını yatırdığını gösterir dekont.

1 HAFTA

5

Kayıt Dondurma

 

1-Dilekçe
2-Kayıt dondurma gerekçesini gösterir belge (Sağlık Kurulu Raporu,Fakirlik İlmuhaberi
Tutukluluk Belgesi vb.)

 

1 HAFTA

6

Derse Yazılma

 

  1. Elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

http://ogr.kou.edu.tr/KOUBS/öğrenci/index.cfm

 

1 HAFTA

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

7

Ders Ekle/Çıkarma İşlemleri

 

1 - Elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.
http://ogr.kou.edu.tr/KOUBS/öğrenci/index.cfm

 

1 HAFTA

8

Ders Muafiyeti1- Dilekçe
2- Not Durum Belgesi
3- Mezun/İlişiği kesilen okula ait onaylı ders içeriği

 

1 HAFTA

9

Başarı Notuna İtiraz

 

1- İtiraz Formu
2- Dilekçe (Aynı Sınava 2.itiraz için)

 

1 HAFTA

 

10

 

Transkript
Öğrenci Belgesi
Ders İçeriği Talebi

 

 

 

1 - Elektronik ortamdan başvuru.(ÖBS)
http://ogr.kou.edu.tr/KOUBS/öğrenci/index.cfm

 

1 GÜN

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

11

Genel Yazı

 1- Dilekçe

 

1 HAFTA

12

Mazeretli Sınav Hakkı İsteği

 

  1. Dilekçe
  2. Mazereti gösterir belge (Sağlık Raporlarında en az 3 gün devlet hastanesinden iş göremezlik belgesi)

 

1 HAFTA

13

İzin İşlemleri
(Akademik ve İdari Personel)

 1- İzin Formu (3 nüsha)

 

1 GÜN

14

Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme

 

 

1- Dilekçe
2- Davet Mektubu
3- Çalışma Özeti

 

1 HAFTA

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

15

Akademik ve İdare Personelin İzin İşlemleri

 

1-İzin Formu (3 Adet)
2-Rapor
3-Dilekçe

 

3 Gün

16

Öğretim Üyeliği Başvuru İşlemleri

 

1- Başvuruda bulunmak istedikleri Bölüm ve Anabilim Dalı belirttikleri
dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Nüfus Cüzdanı Örneği
4- Yabancı Dil Belgesi (Varsa)
5- Doktora Belgesi
6- 1 Adet fotoğraf
7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya

3 AY

17

 

İşe Giriş İşlemleri

 

1-Personel Atama Onayı
2-Göreve Başlama Yazısı

 

 

3 Gün

18

Kimlik İşlemleri

 

1-E-Kampus Formu
2-1 Adet Fotoğraf
3-1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2 Gün

 

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

19

Atama İşlemleri

 

1-İşten Ayrılış Bildirgesi
2-Personel Atama Onayı
3-Nakil Bildirimi
4-Göreve Başlama Yazısı

3 Gün

20

Ayrılma İşlemleri

 

1-İlişik Kesme Belgesi
2-Personel Nakil Bildirimi
3-İşten Ayrılış Bildirgesi

1-Dilekçe
2-İşten Ayrılış Bildirgesi

1-Dilekçe
2-4 adet Fotoğraf
3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4-Emeklilik Onayı
5-İşten Ayrılış Bildirgesi

20 gün

21

Aile Yardımı ve Tedavi Yardım İşlemleri

 

1-Dilekçe
2-Aile Yardımı Bildirim Formu
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4-Doğum Raporu

2 Gün

 

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

22

 

Görevde Yükselme İşlemleri

 

Dilekçe

10 Gün

23

Öğretim Üyeliği Başvuru İşlemleri

 

1- Başvuruda bulunmak istedikleri Bölüm ve Anabilim Dalı belirttikleri
dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Nüfus Cüzdanı Örneği
4- Yabancı Dil Belgesi (Varsa)
5- Doktora Belgesi
6- 1 Adet fotoğraf
7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya

3 AY

24

 

Resmi Yazışmalar

 

İlgili Belgeler

10 Gün

25

Öğrenim Değerlendirmesi

 

1-Dilekçe
2-İlgili Diploma ve Belgeler

 

2 Gün

26

 

Askerlik İşlemleri

 

1-Dilekçe
2-Askerlik Sevk Belgesi

10 gün

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

27

 

Aday Memur İşlemleri

 

------------

3 Ay

28

Görev Süresi Uzatımı

 

1-Özgeçmiş
2-Faaliyet Raporları( Araştırma Görevleri ve Öğretim Görevleri için son 1 yıllık -
Yardımcı Doçentler için son iki yıllık)
3-İİBF Atama Kriterleri

3 Ay

29

 

Sicil İşleri

 

-------------

1 Ay

30

 

Yurtdışı Görevlendirme

 

1-Dilekçe
2-Ön Çalışma Raporu
3-Davet Mektubu

20 Gün

31

Kurum Dışı Görevlendirme

 

1-Dilekçe
2-Ön çalışma raporu
3-Davet mektubu
4-Bölümün görevlendirme uygun görüş yazıları

20 gün

32

Kurum İçi ve Kurum Dışı Ders Görevlendirmesi

 

1-Üniversite içindeki yüksekokul ve fakültelerin talep yazısı
2-Bölümün görevlendirme uygun görüş yazıları

1-Kurum Dışındaki Görevlendirme Talep Yazısı
2-Bölümün görevlendirme uygun görüş yazıları

15 Gün

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

33

Kurum Dışından Ders Görevlendirmesi

 

1-Bölümün görevlendirme istemi
2-Fakültenin talep yazısı
3-İlgili kurumların görevlendirme uygun görüş yazıları

1-Bölümün görevlendirme istemi
2-Fakültenin talep yazısı

15 Gün

34

Öğretim Elemanların Başvuru İşlemleri

 

1-Başvuruda bulunmak istedikleri bölüm ve anabilim dalı belirttikleri dilekçe (Form)
2-Özgeçmiş
3-Nüfus cüzdanı örneği
4-Yabancı dil belgesi
5-2 adet fotoğraf
6-Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya
7-İİBF Atama Kriterleri

3 Ay

35

 

Kurum İçi Görevlendirme(2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre )

 

1-Dilekçe
2-Birimlerin görevlendirme uygun görüş yazıları

3 Gün

 

 

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

36

Yardımcı Doçentliği Başvuru İşlemleri

 

1-Başvuruda bulunmak istedikleri bölüm ve anabilim dalı belirttikleri dilekçe (Form)
2-Özgeçmiş
3-Nüfus cüzdanı örneği
4-Yabancı dil belgesi
5-Doktora belgesi
6-2 adet fotoğraf
7-Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya
8-İİBF Atama Kriterleri

3 Ay

37

 

Bölüm ve Anabilim Dalı
Başkanlığı Seçim ve Atanması İşlemleri

-----

20 Gün

38

 

Temsilci seçimleri İşlemleri

-----

15 Gün

39

 

Satınalma İşlemleri


1- Kişi Beyanı

 

1 Saat

40

 

Ücret Ödemeleri (Maaş İşlemleri)

___

3 Gün

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

41

Ek Ücret Ödemeleri
(Yolluk-Fazla Mesai-Ek Ders Ödemeleri)

 

Ek Ders İşlemleri

1-Puantaj
2-F1 formları

Yolluk İşlemleri

5 Gün

İlk Müracaat Yeri :

İkinci Müracaat Yeri :

Ad Soyad :Nurizan İGÜS

Ad Soyad : Prof. Dr. Nigar DURSUN

Unvan : Fakülte Sekreteri

Unvan : Müdür

Adres : Yahyakaptan MYO - İzmit/Kocaeli

Adres : Yahyakaptan MYO - İzmit/Kocaeli

Tel : (0262) 312 74 81

Tel : (0262) 312 74 81

Faks : (0262) 312 74 81

Faks : (0262) 312 74 85

E-Posta : yahyakmyo@kocaeli.edu.tr

E-Posta : yahyakmyo@kocaeli.edu.tr
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors