İç Denetim Raporları

İç Denetim Raporları

Tıbbi rehabilitasyon ülkemizde her geçen gün gelişen ve yaygınlaşan bir bilim dalıdır. Tüm üniversite hastanelerinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalları, tüm Devlet Eğitim hastanelerinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Şeflikleri ve hızla sayısı artan üniversite, devlet ve özel rehabilitasyon merkezleri geniş çapta rehabilitasyon çalışmaları yapmaktadır. Bunun dışında kalan ülkemiz genelindeki tüm hastanelerde çalışan fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları da rehabilitasyon çalışmalarına hızla ağırlık vermektedirler. Durum böyle olunca rehabilitasyon tıbbının en önemli ekip elamanlarından oluşan iş ve uğraşı terapistlerine gereksinim kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu düşünceler ve gerçekler doğrultusunda, ülkemizde ilk defa 2002 yılında İş ve Uğraşı Terapisi Programı ile yüksekokulumuz kurulmuştur. Buradan yetişecek terapistler, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı hekimlerin önderliğinde, ülkemizde sayıları yaklaşık 10 milyon olan özürlü vatandaşlarımız için çok önemli terapiler uygulayabilecekler ve bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bu vatandaşlarımızın topluma yeniden kazandırılabilmelerine katkıda bulunacaklardır. Okulumuz Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Baş Hekimliğine bağlı olarak hizmet veren İzmit Rehabilitasyon Merkezi (İREM) ile aynı binayı paylaştığından var olan tedavi öğrencilerimiz için birer uygulama laboratuarı olmakta ve öğrencilerimiz burada pratiklerini çok rahat bir şekilde öğretim elemanlarının gözetiminde yapabilmektedirler.

Vizyon

İnsan haklarına ve evrensel değerlere saygı göstermek.
Bilimsel bilginin gelişimine katkı sağlamak.
Öğretim üyesi aidiyetini ve memnuniyeti önemsemek.
Öğrenci memnuniyetine ve mutluluğuna değer vermek.
Birikimlerimizi öğrencilerimiz ve toplumla paylaşmaya istekli olmak.
Katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışı sergilemek.

Misyon

Eğitim ve öğretim kalitesi ile tercih edilen bir okul olmak.
Akademik kadromuza yetkinliklerini sürekli geliştirme imkanı sağlamak.
Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yürütmek.
Ulusal ve uluslararası akademik ilişkileri geliştirmek.
Mezunları ile ilişkiyi güçlendirmek.
Entelektüel, sosyal etkinlikleri desteklemek.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors