Değerlerimiz

İnsan haklarına ve evrensel değerlere saygı göstermek.
Bilimsel bilginin gelişimine katkı sağlamak.
Öğretim üyesi aidiyetini ve memnuniyeti önemsemek.
Öğrenci memnuniyetine ve mutluluğuna değer vermek.
Birikimlerimizi öğrencilerimiz ve toplumla paylaşmaya istekli olmak.
Katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışı sergilemek.


Hedeflerimiz

Eğitim ve öğretim kalitesi ile tercih edilen bir okul olmak.
Akademik kadromuza yetkinliklerini sürekli geliştirme imkanı sağlamak.
Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yürütmek.
Ulusal ve uluslararası akademik ilişkileri geliştirmek.
Mezunları ile ilişkiyi güçlendirmek.
Entelektüel, sosyal etkinlikleri desteklemek.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors